Schadegarant

De Stichting Schadegarant behartigt de zakelijke belangen inzake autoschade-afwikkeling voor zeventien werkmaatschappijen van acht verzekeringsconcerns. Onze doelstelling is de efficiëntie en de kwaliteit van het totale schadeherstelproces te vergroten bij zowel de consument, de aangesloten dealer- en schadeherstelbedrijven als de Stichting Schadegarant en haar deelnemers.

Het door Schadegarant gebruikte indirecte stimuleringsmodel kenmerkt zich door keuzevrijheid voor de klant, doordat deze binnen het netwerk van een kleine 2800 auto(schadeherstel)bedrijven kan kiezen voor schadeherstel via de merkdealer of het niet merkgebonden autoschadeherstelbedrijf. In beide gevallen is de kwaliteit van het herstel van de schade gegarandeerd.

Vindt het herstel door of via de dealer plaats dan krijgt de klant merkgarantie. Merkgarantie betekent dat de schade door of onder supervisie van de dealer hersteld wordt, conform de hoge eisen die automobielfabrikanten hieraan stellen. Het merkgarantiebewijs is voor de klant het tastbare bewijs dat zijn/haar kostbare bezit is hersteld volgens fabrieksspecificaties, dat hierbij originele onderdelen gebruikt zijn en dat de waardedaling van de auto zo veel mogelijk wordt beperkt. Indien de schade door een niet merkgebonden autoschadeherstelbedrijf wordt gerepareerd, dan heeft de klant recht op Garantie. Deze vorm van garantie is te vergelijken met merkgarantie, zij het dat de garantie niet door de autofabrikant, maar door de brancheorganisatie van autoschadeherstel-bedrijven verleend wordt.


Tezamen met de diverse instanties tracht Schadegarant door concentratie van het autoschadeherstel bij autoschadeherstelbedrijven te komen tot een kosteneffectief proces van schadeprocesmanagement dat kan concurreren met de systemen die berusten op directe aansturing. Hiertoe worden met importeurs, merkdealers en schadeherstelbedrijven werkbare afspraken gemaakt welke passen binnen de samenwerkings-
overeenkomsten die met hen gesloten zijn.